Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Edustajiston kokous / Council of representatives meeting

19.5.2022 @ 15:00 - 19:00

Suomi – English

LYYn edustajisto kokoontuu päättämään ylioppilaskunnan kannalta tärkeistä asioista 19.5. klo 15.00. Ylioppilaskunnan jäsenet voivat osallistua kokoukseen Microsoft Teamsin kautta tai LS2.

Esityslistalla muun muassa:

  • Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021
  • Tilintarkastajien valinta vuodelle 2022
  • Aloite ylioppilaskunnan muuttamisesta kasvipohjaiseksi
  • Lisätalousarvio

LYY´s Council of Representatives will have a hybrid meeting on 19th May at 3pm. Members of LYY can participate via Microsoft Teams or at LS2. Please note that the meeting will be held in Finnish.

The agenda includes e.g.:

  • Approval of the student union´s financial statements, annual report, and auditor´s report for 2021.
  • Election of auditors for 2022
  • Initiative to make the Student Union plant-based
  • Amending budget

Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUoAoNH35JX895BgHgFMsonWt0Qq9DQhl5ocJKQXfipQ1%40thread.tacv2/1643109584696?context=%7b%22Tid%22%3a%222511410f-9848-4b9a-acd1-402839700665%22%2c%22Oid%22%3a%22fd850f33-7797-4db3-8100-fa6a0f018377%22%7d