Maksuton koulutus on koulutusjärjestelmämme peruskivi – ei rapauteta sitä !