Lapin yliopiston opiskelijat edellyttävät laatua sekä tieteelliseen että taiteelliseen tutkimukseen