LYY tapasi rehtori Syväjärveä koskien yhdenvertaisuustilaa ja opiskelijan roolia päätöksenteossa