SUPI-työryhmä

supi_tyoryhma2.jpg

SUPI-työryhmä on syksyllä 2014 perustettu uudenlainen opiskelijavaikuttamisen kanava yliopistossa. Työryhmän tarkoituksena on luoda uudenlaisia opiskelijalähtöisiä toimintamalleja yliopistoon, jotta opinnoista saataisiin entistä sujuvampia ja joustavampia. Työryhmä koostuu ylioppilaskunnan hallituksen jäsenistä, tiedekuntien edustajista, LYY:n edunvalvonta-asiantuntijasta ja yliopiston palvelujohtajasta.

Työryhmä järjestää kerran vuodessa kaikille opiskelijoille avoimen tapahtuman, jossa kerätään opintojen sujuvuuteen liittyviä ongelmakohtia. Näiden perusteella työryhmä työstää rehtoraatille tai opetuksen kehittämisryhmälle käsiteltäväksi opiskelijanäkökulmasta luotuja konkreettisia esityksiä.

 

Työryhmän tekemät esitykset:

Esitys tuutoroinnin ja ohjauksen kehittämiseksi

 55 op suorittaneiden määrän nostaminen (Route 55)

Työryhmän kokoonpano 2018:

Sofia Mänty, LYY, ryhmän PJ

Janette Peltokorpi, LYY

Anni-Sofia Sihvo, LYY

Miikka-Aukusti Heiskanen, LYY

Otto Ikävalko, LYY

Miia Heininen, kasvatustieteiden tiedekunta

Jenni Tuomainen, oikeustieteiden tiedekunta

Matilda Kalving, taiteiden tiedekunta

Iida Nevasalmi, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Antti Eteläaho, LYY:n edunvalvonta-asiantuntija

Merija Timonen, Lapin yliopisto, palvelujohtaja