SUPI-työryhmä

supi_tyoryhma2.jpg

SUPI-työryhmä on syksyllä 2014 perustettu uudenlainen opiskelijavaikuttamisen kanava yliopistossa. Työryhmän tarkoituksena on luoda uudenlaisia opiskelijalähtöisiä toimintamalleja yliopistoon, jotta opinnoista saataisiin entistä sujuvampia ja joustavampia. Työryhmä koostuu ylioppilaskunnan hallituksesta, tiedekuntien edustajista, LYYn edunvalvonta-asiantuntijasta ja yliopiston laatupäälliköstä.

Työryhmä järjestää kerran vuodessa kaikille opiskelijoille avoimen tapahtuman, jossa kerätään opintojen sujuvuuteen liittyviä ongelmakohtia. Näiden perusteella työryhmä työstää rehtoraatille tai opetuksen kehittämisryhmälle käsiteltäväksi opiskelijanäkökulmasta luotuja konkreettisia esityksiä.

 

Työryhmän tekemät esitykset:

Esitys tuutoroinnin ja ohjauksen kehittämiseksi

 55 op suorittaneiden määrän nostaminen (Route 55)

Työryhmän kokoonpano 2017:

Asta Alatossava, LYY, ryhmän pj

Matias Kassala, LYY

Iida Nevasalmi, LYY

Harriet Lindfors, LYY

Pekka Alakoski, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Janne Väätäjä, kasvatustieteiden tiedekunta

Anni-Sofia Sihvo, oikeustieteiden tiedekunta

Mirko Arkimaa, taiteiden tiedekunta

Antti Eteläaho, LYY, edunvalvonta-asiantuntija

Jukka Sankala, Lapin yliopisto, laatupäällikkö