Kehitysyhteistyö ja ympäristöasiat

Ylioppilaskuntamme osallistuu aktiivisesti kehitysyhteistyöstä ja ympäristöstä huolehtimiseen. Toimintaa varten hallituksesta on nimetty kehy-vastaava, joka yhdessä vapaa-ajan jaostolaisten kanssa järjestää erilaisia kehitysyhteistyö tapahtumia sekä seuraa yliopiston toimintaa ympäristön kannalta.

tavoitteena Reilun kaupan korkeakoulu 

LYY tekee paraikaa myös matkaa kohti Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä. Reilun kaupan korkeakouluna LYY haluaa tukea Reilua kauppaa ja käyttää Reilun kaupan tuotteita niin ylioppilaskunnan järjestämissä tapahtumissa kuin LYYn toimistolla. Reilun kauppa on korkeakouluille konkreettinen tapa toimia yhdessä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 

Lisää Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimestä voit lukea Reilun kaupan nettisivuilta.