Säännöt

  1. Asunnonvälityspalsta on tarkoitettu vuokra-asuntojen välittämiseen opiskelijoille. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.
  2. Ylioppilaskunta toimii vain palstan ylläpitäjänä, eikä vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta.
  3. Hyvän tavan vastaisten, epäasiallisten ja Suomen lakia rikkovien ilmoitusten jättäminen on kiellettyä.
  4. Palvelu on maksuton
  5. Ilmoitus poistuu automaattisesti 2kk kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Ylioppilaskunta varaa oikeuden poistaa minkä tahansa edellä mainittuja sääntöjä rikkovan ilmoituksen tai rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätunnuksen.

In English:

  1. The forum is intended for advertising apartments that are available for rent. Use of the forum for other purposes is forbidden.
  2. The Student union only administrates the forum and does not ensure the authenticity of the ads.
  3. It is forbidden to post ads that are contrary to good practice or the Finnish law or unappropriate.
  4. The service is free of charge.
  5. Advertisement will be automatically removed after two months.

The Student Union reserves the right to remove any ad or user account that breaks any of the rules above.