Lisää ilmoitus // Apartment announcement

Ole hyvä ja lue säännöt ennen ilmoituksen lähettämistä! 

Read the instructions before sending your apartment announcement!

 

* Pakollinen / Compulsory

Jos haluat kuvan ilmoitukseen, lataa kuva esim. http://imgur.com -palveluun ja kopioi ladatun kuvan suora linkki (eli urlin lopussa .jpg tai .png) lomakkeen kohtaan "Linkki kuvan osoitteeseen".

 

If you would like to add a picture to your announcement, download the picture e.g. http://imgur.com and copy the direct link of the downloaded picture (url endind with .jpg or .png). Add the link to the "A link to the picture address" section of the apartment announcement application.