Ylioppilaskunta myöntää projektiavustusta

22.02.2019

 

YLIOPPILASKUNTA MYÖNTÄÄ PROJEKTIAVUSTUSTA

 

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt avata projektiavustukset vapaaseen hakuun. Projektiavustuksia myönnetään yhteensä 3000 euron edestä. Avustuksen myötä pyritään kehittämään kestävää ja ympäristöystävällistä lappilaista opiskelijakulttuuria!

 

Projektiavusta voi hakea kaikenlaiseen tapahtumatoimintaan, olipa kyse opintoja hyödyntävästä tai vapaa-ajalle suunnatusta toiminnasta, ideoista, hankinnoista tai tempauksista. Edellytyksenä on, että tapahtuma on poikkitieteellinen. On siis tärkeää, että tapahtuma on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille! Projektiavustusta ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan (tätä varten on erillinen perusavustus). Projektiavustus on siis tarkoitettu uuteen ja innostavaan toimintaan!

Projektiavustusta voi hakea ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset ja järjestöt, mutta myös yksittäiset henkilöt tai ryhmät. Projektiavustuksen saanti ei siis vaadi rekisteröityä yhdistystä!

Hakemus toimitetaan sähköisesti PDF-muodossa kirjallisena osoitteeseen jarjestoasiantuntija(at)lyy.fi. Hakemuksen sähköposti tulee otsikoida muotoon ”projektiavustukset”. Hakemukset on toimitettava viimeistään 15.3.2019 kello 16:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä!

 

Ohjeita hakemukset tekoon:

• Perustele vakuuttavasti, miksi juuri sinun ideasi tarvitsee avustusta

• Perustele, miten ideanne vaikuttaa lappilaiseen opiskelijakulttuuriin

• Toimita ideastanne hyvin valmisteltu suunnitelma ja budjetti

• Kerro hakemuksessa selvästi kuinka suurta avustussummaa haet

• Hakemus saa olla vapaamuotoinen

 

Hallitus käsittelee hakemukset elokuussa. Valmistaudu esittelemään ideasi myös kasvotusten hallitukselle! Kannatettavimmat ideat kutsutaan tarkempaan esittelyyn. Hallitus tekee lopullisesti päätökset avustusten jakamisesta ja rahamääristä. Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan loppuraportin rahankäytöstä. Hallituksella on oikeus vaatia takaisin myönnetty avustus, mikäli se katsoo ettei avustusta ole käytetty oikein.

 

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi vuoden 2019 aikana.

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Jenni Tuomainen // puheenjohtaja@lyy.fi // 045 137 9026

Järjestö- ja viestintäasiantuntija // jarjestoasiantuntija@lyy.fi // 045 138 4192