Tenttiakvaarion aikataulut laajenevat 1.5.2017 lähtien!

14.03.2017

 

Lapin yliopistossa otettiin syyskuussa 2016 käyttöön uudistunut tenttiakvaario eli sähköinen tenttipalvelu Exam, jossa on 25 tenttipaikkaa. Tällä hetkellä tenttiakvaario on avoinna yliopiston aukioloaikojen mukaan ma-pe klo 8-20 ja la 8-16.

 

Opiskelijat ovat toivoneet aikataulun laajentamista, tenttiakvaariossa suoritettavien tenttien määrän lisääntymistä sekä tenttiakvaarion aukioloaikaa myös kesäisin.

 

Uutena käytäntönä tenttimahdollisuuksien lisäämiseksi otetaan käyttöön kulkukortit 1.5. alkaen. Menettely edellyttää sitä, että opiskelijat hakevat virastomestareilta kulkukortit, joilla he voivat käydä tenttimässä 8-24 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä. Tämä mahdollistaa myöhemmin myös lukuvuosien aikana tenttimisen klo 8-24 välisenä aikana niille, jolla on kulkukortti. Muille tenttiakvaario on edelleen avoinna yliopiston aukioloaikoina.

 

Aukioloaikojen laajentuessa tenttejä on mahdollista tehdä päivittäin 100 siten, että tentin pituus opiskelijaa kohti on enintään neljä tuntia.

 

Tenttiakvaarioon on saatu erityisesti oikeustieteiden tiedekunnan tenttejä. Opiskelijat odottavat, että myös kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnan tentit ovat tenttiakvaariossa. Exam soveltuu varsinkin kirjatenttien ja mm. maturiteettien suorittamiseksi. Nyt aukioloaikojen lisääntyessä luentosarjatentitkin voidaan toteuttaa sähköisessä tenttipalvelussa.

 

Koska tenttiakvaario on auki koko kesän kulkukortin hankkineille opiskelijoille, on erityisen tärkeää, että akvaariossa on tenttejä, joita opiskelijat voivat suorittaa kesäaikana. Tällä menettelyllä tuetaan ympärivuotista opiskelua.

 

Kulkukorttien myötä tenttitilaisuuksien järjestyminen helpottuu mm. seuraavilla tavoilla:

  • opiskelijoilla on enemmän tenttiaikoja varattavissa aukioloaikojen laajentuessa
  • työssä käyvät opiskelijat pääsevät suorittamaan tenttejä myös ilta-aikoina
  • opiskelijan tunnustautuminen mahdollistuu kulkukortin avulla
  • kesätenttiminen onnistuu yliopiston ollessa suljettu
  • kesätenttien käytännön järjestelyt (mm. valvonta, tenttisalien varaus) helpottuvat käytettäessä examia
  • tentaattorit voivat tehdä kesätenttien kysymykset examiin hyvissä ajoin ennen kesää eikä tentaattorien tarvitse käyttää niihin työaikaa kesällä

Tämän menettelyn johdosta ja tenttitilaisuuksien lisääntyessä yliopiston eri tiedekuntien ja eri pääaineiden tentaattoreiden odotetaan käyttävän tenttiakvaariota yhä enemmän tenttien toteuttamiseksi. Opiskelijoille on tärkeää saada suorittaa tenttejä myös kesäaikana tenttiakvaariossa.

 

Opastusta tenttikysymysten laadintaan ja muihin käytännön toimenpiteisiin antaa suunnittelija Paula Niemelä, puh. 040 5198 364, paula.niemela@ulapland.fi

 

Vararehtori Kaarina Määttä