Selvitys opintotukiuudistuksesta julki!

01.03.2016

Professori Roope Uusitalon tekemä selvitys opintotuen uudistamisesta on julkaistu tänään. Selvityksen taustalla on hallituksen suunnittelemat säästöt opintotuesta.

Uusitalo esittää, että opintorahan taso korkeakouluopiskelijoille lasketaan 250,28€ eli samalle tasolle 2. asteen opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tutkintokohtaisten opintotukikuukausien enimmäismäärä tulisi hänen ehdotuksensa mukaan laskea 45 tukikuukauteen, opintolaina nousisi 650 euroon kuukaudessa ja opintolainan hyvitys laskisi 30% mikäli valmistuu tavoiteajassa (nykyisin 40%). Uusitalo ei ehdota tulorajojen poistoa, vaan ne sidottaisiin indeksiin ja niitä tarkistettaisiin vuosittain. Uusitalo ehdottaa lisäksi, että opintotuen kaksiportaisuudesta luovuttaisiin. Selvityksessään hän ei ota kantaa opiskelijoiden siirtämiseen yleisen asumistuen piiriin. Uusitalo ehdottaa myös, että opintojen edistymis vaatimuksia nostettaisiin viidestä opintopisteestä kuuteen opintopisteeseen kuukautta kohti.

Hallitus käsittelee selvitystä maaliskuun aikana ja päätökset opintotuen uudistamisesta tehdään huhtikuun kehysriihessä.


Raportti kokonaisuudessaan luettavissa täältä: http://okm.fi/OPM/Tiedotteet/2016/03/opintotukiselvitys.html?lang=fi