Raportoi sisäilmaongelmista

19.02.2015

Yliopiston sisäilmaongelmista voi nykyään raportoida suoraa ja anonyymisti yliopiston rakennukset omistavalla Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Näin sisäilmaongelmat tulevat välittömästi kiinteistöjen omistajan tietoon ja tarvittavat toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi voidaan aloittaa välittömästi.

 

Ongelmista voi olla yhteydessä myös LYYn edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjään (045 138 4190, edunvalvonta@lyy.fi)

 

Linkki raportointilomakkeeseen:http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Toimitilat/Palvelupyynnot

Yleistä tietoa sisäilmakorjausten etenemisestä: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Toimitilat/Tilojen-kunnossapito