Opiskelijan arkeen vaikuttavia uudistuksia suunnittelilla

18.02.2016

IMG_8593.JPG

Kuvassa SYLn avausseminaariin konklaavi yhdessä LYYn SYL-kummi Ella Keski-Panulan kanssa. LYYn puolesta mukana matkassa siis epj Johanna Teijonmaa, hpj Elias Rauhala, hj Iida Vesterinen, hj Minna Peltomaa, hj Meri-Tuulia Taipale, hj Alesi Lindqvist ja hj Elisa Luukinen. Kuvasta puuttuu toimiston väki, eli ps Laura Kantomaa, jva Mari Paavola ja eva Laura Ylinampa.

LYYn halllitus ja sihteeristö osallistuivat alkuviikosta Espoon Korpilammilla Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) avausseminaariin, jossa käsiteltiin monia Y-liikkeelle ja opiskelijoille ajankohtaisia asioita. Tässä tiedotteessa kerromme lyhyesti merkittävimmistä seminaarissa läpikäydyistä asioista.

Hallituksen tavoitteena säästää opintotuesta pitkällä aikavälillä 150 M€. SYL suhtautuu opintotukeen suunniteltuihin leikkauksiin realismilla - on hyvin epätodennäköistä, että leikkaukset pystytään kokonaan torjumaan. SYL pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin siten, että leikkaustapa olisi mahdollisimman järkevä. Lisäksi SYL pyrkii vaikuttamaan opintotukeen kohdistuvien leikkausten kokonaissummaan. Muutokset eivät saa vaarantaa koulutuksen tasa-arvoa eivätkä siirtymisen sujuvuutta koulutusasteelta toiselle. Opintotuen tulee kohdella eri opintoaloilla opiskelevia tasavertaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekee opintotuen leikkaustavoista selvitystä, joka valmistuu helmikuun lopussa. Hallituksen kehysriihi, jossa opintotukileikkausten summa lyötäneen lukkoon on puolestaan huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Hallituksen esitys uudesta opintotukilaista valmistunee huhtikuun aikana ja se tullaan käsittelemään eduskunnassa syksyn 2016 aikana. Valitettavasti opiskelijoiden on varauduttava siihen että opintotukeen tullaan kurituksia esittämään.

Avausseminaarissa puhutti myös YTHSn tulevaisuus osana SOTE-uudistusta. Opiskeluterveydenhuollolla on yhteiskunnallisesti ja lainsäädännöllisesti ajateltuna erityinen ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä tehtävä terveydenhuoltojärjestelmässä. Opiskelijaterveydenhuoltoon panostaminen on kansantaloudellisesti järkevää, sillä pohja loppuelämän terveyskäyttäytymiselle luodaan usein jo opiskeluvuosien aikana. Helsingin Sanomien (16.2.2016) mukaan viikoittaisia psyykkisiä ongelmia on 22 prosentilla miesopiskelijoista ja 37 prosentilla naisopiskelijoista, joka myös perustelee tarvetta tehokkaalle opiskelijaterveydenhuollolle. SYL pyrkii pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin siten, että YTHS huomioidaan SOTE -uudistusta toteutettaessa ja sen asema turvataan lailla. YTHS on äärimmäisen tärkeä ja hyödyllinen palvelu opiskelijoille, sen puolesta SYL taistelee viimeiseen asti.

Viimeisimpänä merkittävänä uudistuksena tuli jo voimaan VR:n matkalippu-uudistus, joka tarkoittaa opiskelijan kannalta entistä edullisempia junalippuja. Uusista lippuvaihtoehdoista edullisin opiskelijalle on säästölippu, joka on samanhintainen kaikille eikä siitä myönnetä enää erikseen alennuksia. Muutokset lippujen hinnoissa lähi- ja kaukoliikenteessä ovat hieman erilaisia. Uudet edullisemmat liput ovat merkittävä uudistus opiskelijoille, sillä monille matkustaminen on pakollinen menoerä. 

LYY seurasi lippu-uudistusta erityisellä mielenkiinnolla ja kriittisin silmin. Jo nyt on huomattu että rovaniemeläiset opiskelijat eivät juurikaan hyödy lippu-uudistuksesta, pikemminkin päinvastoin. Asia on otettu vahvasti haltuun ja LYY pyrkii vaikuttamaan vielä siihen että myös lappilaiset opiskelijat saavat huojennuksia lippuhinnoista. 

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheejohtaja Elias Rauhala 044 030 4243 elias.rauhala@lyy.fi