Opintotukiasioiden käsittely päättyy kaikissa korkeakouluissa 1.1.2018

14.12.2017

 

Korkeakoulujen opintotukilautakuntien toiminta päättyy ja korkeakouluopiskelijoiden kaikki opintotukiasiat ratkaistaan 1.1.2018 alkaen Kelassa.
Suomen kaikissa korkeakouluissa on ollut opintotukilautakunta, joka on ratkaissut muun muassa opintojen riittävään edistymiseen ja opintotuen enimmäisajan pidentämiseen liittyvät opintotukiasiat.

Opintotukilautakuntien toiminta päättyy 1.1.2018 ja pelkästään korkeakouluopiskelijoita koskevat opintotukitehtävät siirtyvät Kelaan. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä eikä yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon.

 

Lisätietoja Kelan tiedotteesta.