OIKEUSAPUVASTAAVAN HAKU PÄÄTTYY 21.10.

17.10.2016

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan oikeusapuvastaavan paikan haku umpeutuu 21.10.2016. Tehtävä on ollut syksyn ajan käynnissä avoimena hakuna.

Alla aikaisemmin julkaistu hakukuulutus, johon lisäyksenä hakemusten takaraja:

"Lapin yliopiston ylioppilaskunta järjestää jäsenilleen oikeusapupalvelua. Oikeusapu on tarkoitettu Lapin yliopiston opiskelijoille, joilla on huolia tai ongelmia, joihin tarvitaan oikeudellista neuvontaa."

Haemme tehtävään valmistunutta tai opintojensa loppupuolella olevaa oikeustieteellisen koulutuksen omaavaa henkilöä. Työ on luonteeltaan itsenäistä ja vaatii kokemusta työskentelystä erilaisten juridisten ongelmien parissa. Työ vaatii oma-aloitteisuutta ja nopeata reagointikykyä.

Tehtäviisi kuuluu oikeudellinen neuvonta. Neuvonta tapahtuu vastaamalla opiskelijoiden sähköpostikyselyihin tai sopimalla tarvittaessa erillisiä tapaamisia. Neuvonta voi liittyä esimerkiksi asunnon vuokraamiseen tai vahingonkorvausasioihin. Työ on ehdottoman luottamuksellista.

Työ sisältää laajasti eri oikeudenaloja koskevia toimeksiantoja ja pääset kehittämään oikeudellista ammattitaitoasi.

Tehtävästä maksetaan toimenpidekohtainen palkkio: 50e/ suoritettu toimenpide.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@lyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 21.10.2016 klo 12.00, otsikkoriville maininta ”Oikeusapuvastaava”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.