LYY:n edustajistovaalien tuloksena värikäs paikkajako

05.11.2015

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) edustajistoon valitaan 20 opiskelijaa. Uusi edustajisto aloittaa kaksivuotisen toimikautensa 1.12.2015. 

Edustajistovaaleissa annettiin yhteensä 832 ääntä, joista 3 oli hylättyjä. Äänestysprosentiksi muodostui 21,02%. Äänestysaktiivisuus nousi selvästi viime kerrasta. Vuonna 2013 äänestysprosentti oli 17,7%.  Vuonna 2011 äänioikeutta käytti 23,1 % jäsenistöstä.

Ehdokkaita asetti yhteensä 8 valitsijayhdistystä. Vanhoina jatkoivat oikeustieteen opiskelijat Artikla, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoista koostuva YTK:n Superlista, taiteiden tiedekunnan opiskelijat TAO Ry. sekä puoluepoliittisesti sitoutuneina ryhmittyminä  Keskusta ja Kokoomus ja vasemmistoryhmittymiä edustava Punapippuri.  Uutena tulokkaana ehdokkaita asetti Vihertävät, joka on poliittisesti sitoutumaton, mutta ehdokkaita yhdistää vihreä arvomaailma. Tänä vuonna uutta väriä listalleen haki myös Lastu, joka otti kylkeensä luokanopettajaopiskelijat. Yhdessä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat muodostivat Lastukas-listan. Vuonna 2013 uutena ryhmittymänä ehdokkaita asetti Perussuomalaisten nuorten lista, joka ei tänä vuonna ollut mukana vaaleissa.

Paikoista käytiin erittäin tiukka kamppailu ryhmien välillä. Selkeän vaalivoiton otti Artikla joka kasvatti paikkamääräänsä kolmanneksen, ja on näin ollen tulevalla kaudella selkeästi edustajiston suurin ryhmä. Punapippuri oli vaalien selvä häviäjä kahden paikan menetyksellä. Paikkamäärä tippui myös Kokoomuksella ja TAO Ry:llä. Keskustan nappasi edustajistosta viimeisen paikan, vain yhden äänen erolla Kokoomukseen, säilyttäen näin kaksi paikkaansa. Lastukas pärjäsi myös hyvin uudistetulla listallaan. Mukavasti menestyi myös edustajiston uusi tulokas Vihertävät. YTK:n Superlista säilytti paikkamääränsä ennallaan, kasvattaen kuitenkin hivenen äänimääränsä.

Ääniharavat olivat tänä vuonna kaikki naisia. Artiklan Amanda Näsi keräsi huikeat 41 ääntä. Perässä peesasi TAO Ry:n Emma Kähkönen mahtavalla 37 äänen potilla. Kolmas sija menee myös Artiklalle, Johanna Teijonmaan kerättyä 28 ääntä.

 

Valitsijayhdistysten paikkajakauma Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa kaudella 2015-2017:

 

(Suluissa vuoden 2013 tulos)

Artikla                                 6  (4)

Punapippuri                        3  (5)

YTK:n Superlista                3  (3)

TAO Ry.                              2  (3)

Lastukas                             2  (1)

Keskusta                             2  (2)

Kokoomus                           1  (2)

Vihertävät                            1

 

Puoluepoliittisten edustajien määrä LYY:n edustajistossa säilyi edelleen verrattaen korkeana, suhteessa sitoutumattomiin edustajiin. Muualla ylioppilaskunnissa poliittisten osuus on selvästi pienempi. Myös valtakunnallisesti edustajistovaalien äänestysprosentti nousi selvästi, ollen nyt 29,41 % (2013: 26,85 %). Äänestysintoa nostatti sähköinen äänestäminen, mikä oli mahdollista monissa ylioppilaskunnissa. LYY:ssä käytiin perinteiset uurnavaalit. 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon kaudelle 2015-2017 valitut:

 

Amanda Näsi

ARTIKLA

Johanna Teijonmaa

ARTIKLA

Kaisa-Maria Poikela

PUNAPIPPURI

Alexandra Lindqvist

SUPERLISTA

Emma Kähkönen

TAO

Janne Väätäjä

LASTUKAS

Jussi Kiiski

ARTIKLA

Inna Kallioinen

KESKUSTA

Saana Lindeman

KOKOOMUS

10 

Minna Kallioharju

VIHERTÄVÄT

11 

Mikko Saarinen

ARTIKLA

12 

Ville Luotola

PUNAPIPPURI

13 

Mirka Mokko

SUPERLISTA

14 

Venla Johansson

TAO

15 

Antti Hämäläinen

ARTIKLA

16 

Ida Ala-aho

LASTUKAS

17 

Annika Juhola

ARTIKLA

18 

Jarkko Luusua

PUNAPIPPURI

19 

Pirkko Sivonen

SUPERLISTA

20 

Anni-Sofia Sihvo

KESKUSTA

 

Vaalit sujuivat kokonaisuudessaan hyvin. Äänioikeutettuja oli yhteensä 3958. Äänestyspisteitä oli kaksi, pääaulassa sekä F-siivessä. Haastetta tuotti pelkästään vaihto-opiskelijoiden äänestysoikeuden varmistaminen. Keskusvaalilautakunta pahoittelee sekaannusta ja kiittää vaalitoimitsijoita mallikkaasta toiminnasta!

 

Vaalien tulokset tarkemmin esillä LYY:n nettisivuilla www.lyy.fi/edustajistovaalit

Valtakunnallisia tuloksia www.syl.fi

 

Lisätietoja:

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Mikko Lindroos, mikko.lindroos(at)ulapland.fi, p. 040 541 3119

keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kantomaa, paasihteeri(at)lyy.fi, p. 040 578 4207