LYY on mukana Lapin yliopiston Green Office –hankkeessa

19.01.2017

Lapin yliopisto hakee Green Office –sertifikaattia yliopiston pääkampukselle. Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yliopistomme tavoittelee pienempää ekologista jalanjälkeä. WWF Suomi käynnisti ohjelman vuonna 2002, ja lokakuuhun 2016 mennessä siinä oli mukana jo 433 toimistoa. Green Office –toimiston kriteereihin kuuluu muun muassa ympäristöohjelman laatiminen ja sen toteutumisen seuraaminen, jätteen syntymisen vähentäminen, energian säästäminen ja toimiston väen tiedottaminen talon Green Office -käytännöistä. Lapin yliopisto tavoittelee Green Office –sertifikaattia keväälle 2017, jonka jälkeenkin on toiminnassa pyrittävä jatkuvaan parantamiseen tittelin säilyttämiseksi. 

Lapin yliopistossa hanketta on lähdetty viemään eteenpäin esimerkiksi kartoittamalla lähtötilannetta sekä toteuttamalla opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatun ympäristökyselyn, johon vastasi 318 henkilöä. Sekä alkukartoituksesta että kyselystä nousi keskeisesti esiin muun muassa kampuksen kierrätysmahdollisuuksien puutteellisuus, mihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Hanke näkyikin jo syksyn aikana kyselyn lisäksi esimerkiksi Petronellan biojäteseurantana ja käytävien takeaway –kahvikuppien keräyslaatikoina. Jätteet, lajittelu ja kierrätys –teemaista kampanjaa jatketaan tulevana keväänä erilaisten tempausten muodossa. Alkuvuodesta julkaistaan myös Green Office –tiimin työstämä Lapin yliopiston ympäristöohjelma ja lähdetään tekemään parannuksia havaittuihin ongelmakohtiin.

LYY tukee Lapin yliopistoa Green Office –hankkeessa osallistumalla kampanjointiin ja tiedotukseen. LYYn edustaja on mukana Green Office –tiimissä, jossa myös ainejärjestöiltä on edustus. Heidän lisäkseen tiimiin kuuluu henkilökunnan ja palveluntuottajien edustajia. Tiimissä muun muassa jaetaan tietoa ja käytänteitä sekä ideoidaan, miten yliopistostamme voitaisiin saada entistä ympäristöystävällisempi. Green Office -tiimin kautta edistetään myös LYYn ajamaa Reilun kaupan korkeakoulu -hankketta. 

 

Lisätietoa Green Officesta löydät täältä: https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/