LYY: Lapin yliopiston taidekirjaston palvelut on säilytettävä

26.09.2014

 

Suunnitelmat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kirjaston sulauttamisesta pääkirjastoon huolestuttavat niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Opiskelijat ovat olleet pettyneitä siitä, että taidekirjaston supistamista on suunniteltu ja valmisteltu ilman opiskelijoiden osallisuutta prosessiin.

Elämme murrosvaihetta, jossa oppiminen tapahtuu usein samanaikaisesti digitaalisessa, fyysisessä ja sosiaalisessa tilassa. Aineistojen digitalisoituminen on joustavoittanut tiedon löytämistä ja jakamista, mutta asiakkaat eivät edelleenkään löydä etsimäänsä tietoa sattumanvaraisesti. Tilojen ja kokoelmien lisäksi kirjasto vaatii siis ihmisiä. Taidekirjastoon tarvitaan nimenomaan taiteiden informaatiosisältöihin erikoistunutta asiantuntijaa, joka auttaa löytämään uusia näkökulmia taiteen, tieteen ja kulttuurin sisältöihin. Lopulta juuri ihmisten ja tiedon kohtaamiset synnyttävät sen, mitä kirjastoksi kutsutaan.

Yliopistolaitos käy läpi voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja huoli laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen turvaamisesta on aiheellinen. Yliopistojen rahoituksesta merkittävä osa koostuu nykyään opintojen joutuisasta etenemisestä opintopisteillä mitattuna. Valtakunnallisissa opintopisteturnajaisissa on kuitenkin turha odottaa suurta menestystä, jos oppimisen ja opetuksen peruspalveluihin leikataan merkittäviä aukkoja.

Akateeminen kirjastolaitos on yliopistoille muutakin kuin palvelu. Se on yliopistokulttuurin ydinaluetta, joka jatkuvasti peilaa ajatuksia koulutuksen merkityksestä. Kirjastoissa kulttuuria paitsi säilytetään, myös luodaan. Yhteiskunnan, erityisesti korkeakoulujen, olisi syytä vahvistaa kulttuuria, jossa suurten tietomäärien virrassa navigoimiseen on olemassa muitakin oppaita kuin yritysmaailman intressit ja sosiaalisen median tykkäämistilastot.

Kirjastoissa arvokasta on myös hiljaisuus. Meluisalla yliopistokampuksella kirjasto on monille se ainoa tila, jossa on rauhaa syventyä tiedon omaksumiseen ja omiin ajatuksiin. Supistamalla tiloja menetetään mahdollisuuksia tähän syventyvään oppimiseen. Muutokset akateemisessa kirjastokulttuurissa heijastavat, kuinka opimme nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelua taidekirjaston merkityksestä ja toiminnan muodoista tulisikin käydä ensisijaisesti pedagogiikan, ei talouden, näkökulmasta.

Ylioppilaskunta kaipaa Lapin yliopistoon moniäänistä ja avointa keskustelua, jossa myös opiskelijat ovat mukana pohtimassa, mitkä ovat elinvoimaisen akateemisen kulttuurin kulmakiviä nyt ja tulevaisuudessa.

Annetaan taidekirjaston muuttua ja kehittyä, mutta tehdään se kaikkia yliopistolaisia kuunnellen.

Lapin Yliopiston Ylioppilaskunta

Lisätietoja:


Janne Hälinen
Hallituksen puheenjohtaja
janne.halinen@lyy.fi

Laura Pönkänen
Hallituksen varapuheenjohtaja
laura.ponkanen@lyy.fi

Sanna Juutinen
Pääsihteeri
paasihteeri@lyy.fi