LYY ja Rotko tapasivat yliopiston hallintoa L2:n liittyen

22.02.2016

LYY ja Rotko tapasivat yliopiston hallintoa L2:n liittyen

 

rehtoraatti.JPG

 

Lapin yliopiston rehtoraatti, ylioppilaskunta sekä Lapin AMK:n opiskelijakunta ROTKO tapasivat perjantaina 19.2.2016. Tilaisuudessa keskusteltiin Rovaniemen kaupungin päätöksestä myydä osakkeensa Lapin ammattikorkeakoulun osalta Lapin yliopistolle. Keskustelun keskiöön nousivat osakekaupan myötä avautuvat uudet mahdollisuudet joustaville opinnoille aina kandidaatista tohtorin tutkintoon asti.

 

Osakekaupasta johtuvat hallinnolliset järjestelyt sekä prosessista tiedottaminen huolestuttivat opiskelijoita. Molemmat opiskelijajärjestöt näkivät tärkeänä opiskelijoiden vahvan edustuksen tulevissa työryhmissä, jotka alkavat suunnitella omistajuusjärjestelyiden myötä tiiviimpää yhteistyötä. Opiskelijan kokemuksen ja äänen tulee kuulua uusia opintopolkuja, tiiviimpää yhteistyötä sekä muuun muassa tilojen käyttöä suunniteltaessa.

 

Yliopiston hallinto näkee osakekaupan vahvistavan Lapin korkeakoulujen asemaa. Samalla kyetään vastaamaan korkeakoulukenttää ravisteleviin haasteisiin.

 

Kaarina Määttä kuvasi opetusvararehtorin näkökulmasta mahdollisuuksia, haasteita ja pohdinnan aiheita joustaville opintopoluille. Korkeakoulukonsernissa on tällä hetkelläkin opiskelijalle mahdollista tehdä ristiinvlittavia opintoja, mutta ne eivät ole olleet erityisen suosittuja. Tiivistyvä korkeakoulukonsernin rakenne tarjoaa yhteisille ja vapaasti valittaville opinnoille tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet.