LYY etsii häirintäyhdyshenkilöitä

04.04.2016

LYY etsii kahta häirintäyhdyshenkilöä

 

LYY etsii häirintäyhdyshenkilöksi sopivia henkilöitä opiskelijoiden joukosta. Mikäli sinulla on kiinnostus yhdenvertaisuuden edistämiseen ja omaat hyvät sosiaaliset taidot, voit olla etsimämme henkilö. Etsimme yhtä naista ja yhtä miestä häirintäyhdyshenkilöksi.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden puoleen voi kääntyä, jos opiskelija kokee opiskelujensa parissa tai opiskelijayhteisönsä jäsenenä jonkinlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös silloin, jos kokee etteivät ylioppilaskunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määritellyt asiat toteudu ylioppilaskunnan tai sen piirissä toimivien järjestöjen toiminnassa.

Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, eivätkä keskustele tapauksista edes toistensa kanssa.

Häirintäyhdyshenkilöiksi valituille järjestetään koulutus Helsingissä 21.4. Toivomme, että valitut henkilöt pystyvät osallistumaan koulutukseen.

 

Lähetä lyhyt hakemus perusteluineen sähköpostiosoitteeseen: hakemus@lyy.fi 12.4. klo 12 mennessä.

lisätietoja: Laura Ylinampa, edunvalvonta-asiantuntija, p. 045 138 4190