Lisähaku kollegioon ja TTK:n tiedekuntaneuvostoon - haku auki YTHS:n valtuuskuntaan

19.10.2017

 

LYYn hallitus on päättänyt järjestää lisähaun koskien yliopiston kollegion ja taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenien paikkoja. Samalla on aukaistu avoin haku YTHS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi.

 

Lisähaun hakuaika päättyy torstaina 2.11.2017 klo 12.00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon! Aiemmin toimea koskien lähetetyt hakemukset otetaan huomioon.

 

Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käyvät ilmi ainakin se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua, miksi olisit hyvä siinä ja tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on. Tietoa avoinna olevista paikoista löytdät alta.

HAE YLIOPISTON KOLLEGIOON

Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin. Kollegio kokoontuu noin kaksi-kolme kertaa vuodessa. Vuosittain järjestetään yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen yhteinen kokoontuminen. Kollegioon haetaan 8 varsinaista ja 8 varajäsentä opiskelijoista. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2018 – 31.12.2019.

 

HAE TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2018 - 31.12.2018.

Tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme varajäseniksi.

 

HAE YTHS:N VALTUUSKUNTAAN

YTHS:n valtuuskunta päättää YTHS:n toiminnan suurista linjauksista. LYY nimeää valtuuskuntaan yhden opiskelijaehdokkaan. Valtuuskunta kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat Helsingissä, ja kokouksiin maksetaan matkakulut sekä kokouksissa tarjotaan ruoka. Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

Toimikausi valtuuskunnassa on kaksivuotinen 1.1.2018-31.12.2019.

 

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.