Lapin yliopisto siirtyy sähköiseen opintotehtävien palautukseen

03.05.2017

 

 

Tiedote
Lapin yliopisto/Viestintä
3.5.2017

 

Lapin yliopisto siirtyy vararehtori Kaarina Määtän päätöksellä 1.1.2018 lukien sähköiseen opintotehtävien palautukseen. Esseet, luentopäiväkirjat ynnä muut kirjalliset työt voi jatkossa palauttaa digitaalisesti Optimaan, Moodleen, kurssikansioon tai edelleen myös sähköpostiin.


Tällä hetkellä opintotehtävienpalauttamisen tavat vaihtelevat oppiaineittain. Muutamissa oppiaineissa tehtävät palautetaan edelleen paperitulosteina. Siitä aiheutuu opiskelijoille taloudellisia kustannuksia, eikä tulosteiden postittaminen tai kuljettaminen yliopistolle edistä opintojen joustavaa suorittamista.

- Opintotehtävien palauttaminen digitaalisesti joustavoittaa opintoja ja helpottaa myös opettajan työtä muiden muassa siltä osin, että näin työt säilyvät kätevästi esimerkiksi Optima-työtilan palautuslaatikossa. Lisäksi siirtyminen sähköiseen opintotehtävien palauttamiseen vahvistaa Lapin yliopiston rakennetyöryhmän painottamaa opiskelijalähtöisyyttä, vararehtori Kaarina Määttä sanoo.

Opettajia perehdytetään tarvittaessa järjestelmien käyttöön ja opettaja voi niin halutessaan edelleen tulostaa opiskelijan sähköisesti lähettämän tiedoston.


Päätöksen taustalla on myös se, että Lapin yliopisto on mukana ympäristöjärjestö WWF:n Green Office -verkostossa, mikä velvoittaa yliopistoa pienentämään ekologista jalanjälkeä sekä hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjä.


Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Sirpa Purtilo-Nieminen
Matkapuhelin +358 40 742 1270
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi