Ketä ovat häirintäyhdyshenkilöt ja mitä he tekevät?

09.10.2018

 

LYY viettää 8.-12.10 välisenä aikana häirinnän vastaista viikkoa, jolloin tarkoituksena on nostaa häirintäyhdyshenkilöiden profiilia sekä saada opiskelijat pohtimaan omaa käytöstään ja miettimään sitä, miten jokainen voi omalta osaltaan olla luomassa turvallista opiskelija-arkea ympäröivälle yhteisölle.


Kampanjan nimi on #kerromeille. No kerro kenelle? Ja mitä?

Mietimme kampanjaa suunniteltaessa melko tarkkaan sitä, mitä me siltä halutaan. Ensimmäisenä tavoitteena on häirintäyhdyshenkilötoiminnan profiilin nosto. Tähän tavoitteeseen on johtanut se, että viime vuonna toteutetussa yhteisöllisyys- ja vuorovaikutuskyselyssä todella moni vastaaja sanoi hakevansa kiusaamistilanteessa apua häirintäyhdyshenkilöltä, mutta lähes yhtä moni ilmoitti, ettei tunne kyseistä toimintaa.

 

Tässä on siis selvä paradoksi. Haettaisiin apua, mutta ei tiedetä, keltä sitä saadaan.

 

LYYn häirintäyhdyshenkilöinä toimii kaksi henkilöä. Olemme halunneet niin mies- kuin naispuolisen häirintäyhdyshenkilön, ja tämä on ollut yleinen tapa myös muissa kaltaisissamme yhteisöissä, joilla häirintäyhdyshenkilöitä on. Lisäksi LYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti aina toinen häirintäyhdyshenkilöistä on edunvalvonta-asiantuntija.

 

Tällä hetkellä LYYn häirintäyhdyshenkilöt ovat edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho ja sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Savanna Paulin.

 

Heidät saa kiinni lähettämällä sähköpostia häirintäyhdyshenkilöiden yhteiseen sähköpostiin hairinta@lyy.fi tai sitten erikseen seuraavin yhteystiedoin: Antti: edunvalvonta@lyy.fi; 045 138 4190 ja Savanna: spaulin@ulpaland.fi; 040 864 9204.

 

Miten häirintäasioita käsitellään? Luottamuksellisesti. Se on ensimmäinen lähtökohta, josta ei tingitä. Kaikki tapahtuu yhteydenoton tehneen henkilön ehdoin. Pitää kuitenkin muistaa, että tuomiovaltaa ei häirintäyhdyshenkilöllä ole. He voivat kuitenkin pyrkiä asian sovitteluun ja ratkaisunhakuun sekä avustaa mahdollisessa viranomaiskontaktissa, mikäli häirinnästä ilmoittanut henkilö näin haluaa toimia.

 

Häirintäyhdyshenkilökohtaamisista ei pidetä muistioita. Niistä ei jätetä minkäänlaista merkintää mihinkään tiedostoihin. Kaikista tärkein toimi on avun tarjoaminen ilmoittaneelle henkilölle niillä ehdoin, kun hän katsoo apua tarvittavan.

 

Myös yliopistolla on omat häirintäyhdyshenkilönsä, hallintojohtaja Markus Aarto ja henkilöstöpäällikkö Mervi Alatalo. LYYn ja Lapin yliopiston häirintäyhdyshenkilötoiminnan prosessissa on se selvä ero, että mikäli häirintätilanteissa on osapuolena yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö, voidaan asiaa käsitellä myös yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. Opiskelijoiden välisissä häirintätilanteissa ensisijainen kontakti on LYYn häirintäyhdyshenkilöt. Yliopiston henkilökunnan välisissä häirintätilanteissa käsittelyvastuu taas on täysin yliopistolla.

 

Joten jos yhtään epäilet tai koet tunnetta, että haluaisit keskustella jostain tilanteesta tai asiasta häirintäyhdyshenkilöiden kanssa, älä epäröi, vaan #kerromeille!


Lisätiedot:

Antti Eteläaho
edunvalvonta@lyy.fi