Kannanotto työ- ja sosiaalioikeuden professuuriin

26.05.2016

26.5.2016


Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kannanotto työ- ja sosiaalioikeuden tilanteeseen oikeustieteiden tiedekunnassa


Oikeustieteiden tiedekunnassa tällä hetkellä oleva työ- ja sosiaalioikeuden professuuri on päättymässä 31.7.2016, eikä jatkosta ole varmuutta.


Työ- ja sosiaalioikeuden merkitys oikeudenalana on nykyisessä yhteiskunnassamme erittäin tärkeä, emmekä usko sen merkityksen tai työoikeuteen erikoistuneiden juristien tarpeen vähentyvän tulevaisuudessakaan. Oikeustieteiden tutkimuksen ja opiskelun kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää säilyttää Lapin yliopistossa oma, nimetty työ- ja sosiaalioikeuden professuuri tai vähintään muu henkilökunnan jäsen vastaamaan oppiaineesta. Vuonna 2017 aloitettava valintakoeyhteistyö Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa asettaa paineita säilyttää korkea tutkimuksen ja opetuksen taso korkeatasoisen hakijamassan houkuttelemiseksi. Työ- ja sosiaalioikeuden professuurin lakkauttaminen toimisi hyvin vahvasti tätä vastaan ja lisäksi voi olla omiaan vaikuttamaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suosioon.


Nopeita toimia vaatii työ- ja sosiaalioikeuden opetuksen järjestäminen, josta vallitsee tällä hetkellä suuri epävarmuus, vaikka opetuksen pitäisi käynnistyä heti ensimmäisenä syksyllä. Tämä siitäkin huolimatta, että toistaiseksi työ- ja sosiaalioikeuden osaajia ei ole tiedekunnassa 31.7.2016 jälkeen. Professuurin lakkauttaminen voi johtaa lisäksi siihen, että mahdollisuus väitellä työ- ja sosiaalioikeuden alalta heikkenee tai pahimmassa tapauksessa poistuu tiedekunnan nykyiset henkilöstöresurssit huomioiden. Ongelmia liittyy myös nykyisten meneillään olevien notaari- ja pro gradu –ohjelmien ohjaukseen ja tarkastamiseen, jossa ohjaaja ja tarkastaja olisivat eri henkilö, mikä on selvä opiskelijan oikeusturvaan vaikuttava tekijä.


Artikla ry ja Lapin yliopiston ylioppilaskunta kannustavat oikeustieteiden tiedekuntaa profiloitumaan tärkeille oikeudenaloille. Profiloituminen hyvinvointioikeuteen ei kuitenkaan saa tapahtua työelämän kannalta merkittävien oikeudenalojen, kuten työ- ja sosiaalioikeuden, kustannuksella. Työ- ja sosiaalioikeuden professuurin, tai vähintään muun vakituisen oppiaineesta vastaavan henkilökunnan jäsenen, säilyttäminen on sekä opiskelijoiden että tiedekunnan edun mukaista.


Artikla ry:n puolesta
Mikko Saarinen 

Hallituksen puheenjohtaja 

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys
Artikla ry

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan puolesta

Elias Rauhala

Hallituksen puheenjohtaja

Lapin yliopiston ylioppilaskunta