Hakukuulutus SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan

05.04.2016

FI-EN

 

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle? Tai löytyykö tällaisia henkilöitä juuri sinun ylioppilaskunnastasi?

Etsimme idearikkaita, sitoutuneita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Vuonna 2016 haemme perinteisten hankkeidemme hallinnoinnin lisäksi myös uutta suuntaa toiminnallemme: pohdimme esimerkiksi yhteishankkeita, yritysyhteistyötä ja kehitysyhteistyön uutta markkinointia. Toimikausi alkaa elokuussa 2016 yhteispiknikillä edellisen neuvottelukunnan kanssa, ja loppuu elokuussa 2017. Neuvottelukuntaan valitaan 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa Helsingissä, ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Kokouksissa on tarjolla lounas, jonka kokkaamme vuorotellen, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto kantaa vastuuta kaikkein köyhimmistä, ja pyrkii tukemaan kouluttautumista kehittyvissä maissa. Hyviä tuloksia on saavutettu esimerkiksi SYL:n Mosambikin kehitysyhteistyöhankkeessa, jossa 1-2-luokkalaisten luku- ja kirjoistustaitoa parannettiin jakamalla viime vuonna 800 harjoituskirjaa ja kouluttamalla opettajia. Alueellisessa oppistulosmittauksessa hankekoulut menestyivät loistavasti. Hankkeessamme Guatemalassa taas parannettiin maya-alkuperäiskansojen naisten elantoa avokadonviljelyn ja myymisen kautta: hankkeessa järjestettiin esimerkiksi 39 koulutusta avokadon viljelyyn ja istutettiin 2000 avokadopuun siementä. Guatemalan hanke jatkuu neuvottelukunnan kauden ajan, ja sen lisäksi haemme jatkoa Mosambikin ja Mongolian hankkeille.


Neuvottelukuntaan etsitään erilaisia osaajia:

1) Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan viestintäkoordinaattori (1). Viestintäkoordinaattori pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Viestintäkoordinaattori organisoi myös toiminnan näkyvyyttä ylioppilaskunnille.

 

2) Guatemalan hankehallintoryhmän jäsen (4-5), puheenjohtaja ja tiedotusvastaava. Tehtävässä hallinnoidaan Guatemalan kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan motivaatiota, kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedonhakutaitoja, projektinhallintataitoja ja kykyä ymmärtää espanjankielisiä tekstejä. Jäsenistä valitaan myös Guatemalan hankehallintoryhmän puheenjohtaja ja Guetamalan hankehallintoryhmän tiedotusvastaava. Tiedotusvastaavalta kaivataan etenkin valmiutta blogata, instata ja kertoa projektista. Puheenjohtajan pesti taas on hyvä tilaisuus kehittää projektinhallintaa ja johtamistaitoja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä kehitysyhteistyökoordinaattoriin hankkeen asioissa ja pitää huolta ryhmän käytännön järjestelyistä.

 

3) Rahoitustiimin jäsen (3). Rahoitustiimissä pohditaan kehitysyhteistyön uutta suuntaa etenkin varainhankinnan näkökulmasta. Kuinka kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa laadukkaasti muuttuvissa olosuhteissa ja esimerkiksi Ulkoministeriön rahoituslähteiden kaventuessa? Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja talouteen. Rahoitustiimistä valitaan myös puheenjohtaja tiimille.

 

4) Tapahtumatiimin jäsen (4). Tapahtumatiimi ideoi ja järjestää kehitysyhteistyön mahdollisia tapahtumia, kuten Maailma kylässä - festivaaliin osallistumista. Tapahtumatiimi voi olla mukana myös Kehitysyhteistyöviikon järjestelyissä.

 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 3. toukokuuta 2016 osoitteeseen jarjestosihteeri(at)lyy.fi. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös ideoimaan, miten hän parantaisi oman ylioppilaskuntansa ja opiskelijoiden tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin yllä hahmoteltujen profiilien perusteella ja kertomaan kielitaidostaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunta esittää hakemuksien perusteella tehtävään 1-2 henkilöä omasta ylioppilaskunnastamme.

 

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. SYL toivoo tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

 

Lisätiedot: SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Salla Mäkelä salla.makela@syl.fi (+358 44 780 0220), ja kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Alviina Alametsä alviina.alametsa@syl.fi (+358449065003).

 

//

 

Application open for SYL’s Advisory Board for Development Cooperation

 

Are you inspired by global development and promoting education internationally? Are you a persistent communicator, good at forming networks, or know a lot about funding? Do you want to put some of your  knowledge to the use of the rest of the world? Or perhaps there are persons fitting this description at your student union?

 

We are looking for people with lots of ideas who are committed and motivated to join the Advisory Board for Development Cooperation (KENKKU) of SYL. SYL is Finland’s largest lobby and service organisation for university students. We represent 15 member corporations and 135,000 university students. The development cooperation advisory board advises SYL’s executive board on development cooperation, and administers SYL’s development cooperation projects together with the Coordinator for Development

Cooperation. In 2016, we will be applying for traditional projects, but also looking for a new direction for our

development cooperation work. We will ponder, for instance, joint projects, working with businesses, and new marketing of development cooperation work. The term of office is from August 2016 to August 2017.

 

We kick off with a joint picnic for the current and new advisory board. We will elect 15 members, some of

whom will be continuing from the previous term. The board meets about once a month in Helsinki and telework in various degrees between meetings. At the meetings we serve lunch, which we each in our turn

help prepare. We also cover the travel expenses for the member of the board to participate in the meetings.

 

The National Union of University Students in Finland SYL take responsibility for the poorest of all. We strive

to support education in developing countries. During 2015, SYL had a project in Mozambique where we

worked on improving reading and writing skills among first and second form students by handing out 800 exercise books and training teachers.  The schools who took part in our project scored highest on learning

outcomes in the regional comparison of Maputo. Our project in Guatemala aimed to improve the livelihood

of indigenous Maya women through growing and selling avocados: our project organised 39 trainings in

growing avocados and more 2,000 seeds for avocado was planted. The project in Guatemala will continue during the advisory board’s mandate and we will also apply for a continuation of the projects in Mozambique and Mongolia.

 

We are looking for people with different skills for the advisory board:

 

1) A coordinator for communication for the Advisory Board for Development Cooperation (1). The communication coordinator will ensure that our development cooperation work is visible on social media. Coordinator will also create content and come up with ideas for developing communication. The communication coordinator also coordinates visibility towards our member student unions.

 

2) Members of the project administration group for Guatemala (4-5), chairperson and communication officer. The position include work on administering the development cooperation project in Guatemala. Members will also focus on annual reports and plans as well as keep in touch with our local partners. For this position,

 

you will need motivation, interest in and knowledge of project administration, ability to work independently, as well as knowledge of Spanish. From the member of the Guatemala administration group, a chairperson and an information officer for the group will be elected. The information officer will be expected to write blog posts, be active on Instagram, and disseminate information about the project.

 

The position as chairperson is a great opportunity to develop project administration and leadership skills. The chairperson keeps in touch with SYL’s development cooperation coordinator on issues pertaining to the project and handles practicalities of the group.

 

3) Members for the funding team (3). The funding team will ponder SYL’s option for a new direction for our development cooperation work, especially with a view to fundraising. How will we continue to provide development cooperation work of high quality when circumstances change and the sources of funding from e.g. the Ministry for Foreign Affairs narrow. Members of this team are expected to be inventive and be able to provide points of view on marketing and finances. A chairperson will be elected from among the team members.

 

4) Members of the event team (4). The member of the event team come up with ideas for and organise possible development cooperation events, such as participating in the Global Village festival. The event team may also be part of organising the Development Cooperation Theme Week. SYL ask the student unions to submit proposals for 1-2 member for the Advisory Board for Development

 

Apply for the task at the latest on 3rd of May by sending an email to jarjestosihteeri(at)lyy.fi. Applications should include a résumé and a cover letter. In the letter, the applicant can present their views on and experience in the field. Applicants are also asked to include ideas for how they would improve the level of awareness and knowledge of SYL’s development cooperation work at their student union and among students. Applicants should express their interest in positions based on the position profiles outlined above.

 

SYL hopes to receive applications from persons from diverse backgrounds and genders.

 

Contact details: SYL Development cooperation coordinator Salla Mäkelä salla.makela@syl.fi (+358 44 7800220), and SYL board member in charge of development cooperation Alviina Alametsä alviina.alametsa@syl.fi (+358 44 906 5003).