HAKUA OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON JATKETAAN

31.10.2018

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2019.

MITÄ HAETAAN?

Haemme opiskelijaedustajia, eli hallopedeja oikeustieteiden tiedekuntaneuvostoon!

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen, 1.1.2019 - 31.12.2019.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme ensisijaisiksi varajäseniksi. Varajäsenen ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että varajäsen ei ole varsinaisen jäsenen henkilökohtainen varajäsen, vaan hän voi tarvittaessa tomia kenen vain varsinaisen jäsenen edustajana, mikäli varsinainen jäsen on estynyt kokouksesta.

 

MIKÄ HALLOPEDI? 

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

Edustajiston 5/2018 kokouksessaan hyväksymä ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista linjaa seuraavasti koskien hallopedin oikeuksia ja velvollisuuksia.

" 4§ Hallinnon opiskelijaedustajan oikeudet ja velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja edustaa toimessaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana kaikkia Lapin yliopiston opiskelijoita.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on oikeus saada ylioppilaskunnalta tarvitsemiaan tietoja luottamustehtävänsä hoitamiseksi, oikeus perehdytykseen sekä oikeus käyttää ylioppilaskunnan työntekijöiden tai toimihenkilöiden resursseja tehtävänsä edellyttämällä tavalla hallituksen osoittamassa laajuudessa.

Hallinnon opiskelijaedustajalla on velvollisuus edistää ylioppilaskunnan etua sekä noudattaa ylioppilaskunnan linjoja luottamustehtävää hoitaessaan. Hallinnon opiskelijaedustajan on osallistuttava toimielimen kokouksiin tai muihin työskentelymuotoihin ja ilmoitettava varajäsenelleen ollessaan estynyt.

Hallinnon opiskelijaedustajan on tiedotettava ylioppilaskuntaa toimielimen päätöksistä ja muista tiedoksi saatettavista asioista siltä osin, kun ne eivät ole salaisia.

Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakeva on velvoitettu ilmoittamaan hakuvaiheessa, mikäli hän hakee täytettävään toimielimeen ainoastaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi."

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käy ilmi se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua ja miksi olisit hyvä siinä sekä tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on. Tietoa avoinna olevista paikoista löytdät alta.

 

MITEN HAEN?

Hakuaika päättyy maanantaina 12.11.2018 klo 16.00. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Valintatoimikunnalla on oikeus jättää huomioimatta myöhässä tulleet hakemukset.

Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.