Ehdota LYYn ansiomerkin saajaa // Suggest the LYY's badge of merit candidates

06.08.2019

Vujut148.jpg

 

LYYn vuosijuhla 2018: Heljä Kärnä (PS), Anni-Sofia Sihvo (HPJ), Janette Peltokorpi (EPJ), Janne Väätäjä 2lk ansiomerkki, Matias Kassala 2lk ansiomerkki, Iida Nevasalmi 2lk ansiomerkki

// LYY's annual ball 2018: Heljä Kärnä (Secretary General sub.), Anni-Sofia Sihvo (Chair of the board), Janette Peltokorpi (Chair of the Council of Representatives), Janne Väätäjä 2nd badge of merit, Matias Kassala 2nd badge of merit, Iida Nevasalmi 2nd badge of merit 

 

FI-EN

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta palkitsee joka vuosi vuosijuhliensa yhteydessä ylioppilaskuntamme toimintaan osallistuneita henkilöitä kunniamerkein. LYYn ansiomerkkejä on annettu henkilöille, jotka ovat osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla.

 

Vuonna 2019 Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa ansiomerkkien saajia. Jos siis tunnet henkilön, joka mielestäsi täyttää alla esitetyt ehdot, niin ehdota häntä rohkeasti ansiomerkin saajaksi! Liitä mukaan asianmukaiset perustelut. Ehdotetun henkilön ei tarvitse olla ylioppilaskuntamme jäsen.

 

”Ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan erittäin ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle tai henkilölle, joka on työssään edistänyt ylioppilaskunnan jäsenten etua pitkäjänteisellä ja merkittävällä tavalla. Ansiomerkki voidaan antaa myös tunnustuksena ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on osallistunut ylioppilaskunnan toimintaan ja osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan toiminnassa. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle.”

Katkelma Lapin yliopiston ansiomerkkiohjesäännöstä

 

Voit tutustua ansiomerkkiohjesääntöön täältä.  

 

EHDOTA ANSIOMERKIN SAAJAA TÄÄLTÄ!

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 22.9.2019 kello 23:59 mennessä.

Voit lähettää ainoastaan yhden ehdotelman kerrallaan.

 

Lisätietoja: jarjestoasiantuntija(at)lyy.fi tai puhelimitse numerosta +358 45 138 4192.

 

//

 

Every year at the annual ball the student union rewards people with badges of merit, who have been taking part in the student union's activities in a commendable way.

 

Again this year, the members of the student union can suggest people, who deserve the student union's badge of merit. If you know a person, who deserves this tribute, please fill up this form with proper arguments. The person don't have to be a member of the student union.

 

"The badge of merit can be given to a person as a credit, who has been taking part in the student union's activities in a commendable way or to a person, who has been promoting the student union's members benefits with a persistent and remarkable way. The badge of merit can also be given as a credit to a member of the student union, who has been taking part in the student unions activities and has been showing great commitment with the student union's work. The badge can be accepted also to a person, who has been working in an commendable way in an organization, which is working in the field of the student union." An extract from the University of Lapland's medal regulations.

 

SUGGEST THE LYY'S BADGE OF MERIT CANDIDATE FROM HERE!

Please send the suggestion before 22.9.2019 at 23:59. You can send on candidate's information/form.

More information: jarjestoasiantuntija(at)lyy.fi or +358 45 138 4192.