Edustajiston kokous 1/2017

07.02.2017

Edustajiston henkilövalinnat ja hallitusohjelma

Edustajiston vuoden ensimmäisessä kokouksessa 6.2.2017 asialistalla oli muun muassa edustajiston puheenjohtajiston valinta ja hallitusohjelmaesityksen läpikäynti.

 

Edustajiston puheenjohtajiston valinta

Uudeksi edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Janne Väätäjä, joka on tähän asti toiminut 1. varapuheenjohtajana. Väätäjän noustua puheenjohtajaksi 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Amanda Näsi ja 2. varapuheenjohtajaksi Emma Kähkönen.

 

Hallitusohjelma vuodelle 2017

Edustajisto hyväksyi esityksen hallitusohjelmaksi vuodelle 2017 pienin muutoksin. Keskeisinä teemoina hallitusohjelmassa ovat yhteisöllisyys, edunvalvontatyön näkyvyyden lisääminen ja kuntavaikuttaminen. Yhteisöllisyys näkyy muun muassa opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamisessa. Edunvalvontatyön näkyvyyden lisäämisellä halutaan saada opiskelijan elämään vaikuttavat koulutuspoliittiset ja edunvalvonta-asiat paremmin ylioppilaskunnan jäsenistön tietoon. Kuntavaikuttaminen on suuressa roolissa erityisesti keväällä olevien kuntavaalien vuoksi ja myös kuntavaikuttamisen profiilia halutaan nostaa jäsenistön keskuudessa.

Hallitusohjelman löydät kokonaisuudessaan täältä

 

Lisätietoja:

Janne Väätäjä
janne.vaataja(at)lyy.fi