#Kerromeille-kampanja 8.-12.10

08.10.2018 9:00 - 12.10.2018 17:00

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat arvoja, joihin LYYn toiminta perustuu. Suhtaudumme äärimmäisellä vakavuudella kaikkeen toimintaan, joka on näitä arvoja vastaan. Yksikin Lapin yliopistossa tapahtuva härintätapaus on liikaa. Tämän johdosta haluamme madaltaa kynnystä häirinnästä puhumiseen ja puuttumiseen.


Tällä viikolla aloitamme #kerromeille-kampanjan, jonka tarkoituksena on käsitellä häirinnästä puhumista ja tuoda esille keinoja siihen puuttumiseen. Osana kampanjaa on häirintäyhdyshenkilöiden profiilin nosto, eli tuoda heitä ja heidän toimintakenttäänsä paremmin esille.