HALLITUS

Hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. LYYn hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä. Edustajisto valitsee hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtäviin kuuluu toteuttaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa yhteistyössä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa. 

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta maksetaan korvausta. Hallitus päättää itse vuosittain työnjaostaan. 

 

 

Hallitus 2019

Jenni Tuomainen

Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(at)lyy.fi

Juho Keränen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Talous, kunta- ja vaaliasiat, kehitysyhteistyö ja ympäristö, kansainväliset asiat, viestintä

juho.keranen(at)lyy.fi

Oona Elo

Hallituksen jäsen

Sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, tuutorointi, viestintä

oona.elo(at)lyy.fi

 

Katariina Henttonen

Hallituksen jäsen

kulttuuri, liikunta ja viestintä

katariina.henttonen(at)lyy.fi

 

Miia Heininen

Hallituksen jäsen

Koulutuspolitiikka, työelämä, viestintä

miia.heininen(at)lyy.fi