VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA

 

Sinulla on mahdollisuus käyttää äänesi yhteensä viitenä päivänä, ennakkoäänestys toimitetaan 31.10.-1.11.2019 ja 4.-5.11.2019. Ja varsinainen äänestyspäivä on keskiviikkona 6.11. Äänestysoikeutettuja ovat kaikki yliopistossa läsnäolevat opiskelijat, eli kaikki LYYn jäsenet.

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin joka päättää meitä kaikkia koskettavista asioista mm. LYYn toiminnasta ja sinunkin jäsenmaksustasi! Edustajistovaalit käydään kahden vuoden välein ja edaattoreita valitaan yhteensä 20. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen kuka tämän tärkeän luottamustehtävän saa. On tärkeää että edustajistossa puhutaan kaikkien äänellä!