edari-banneri.png

Edustajistovaalien äänestystulos on valmistunut! 

Edustajistovaaleissa annettiin yhteensä 832 ääntä, joista 3 oli hylättyjä. Äänestysprosentiksi muodostui 21,02%. Äänestysvilkkaudessa voidaan havaita siis selvää nousuaa edelliseen kertaan, jolloin äänestysprosentti oli 17,7 %.  Vuonna 2011 äänioikeutta käytti 23,1 %.

Tällä kertaa ehdokkaita oli yhteensä 111. Ehdokasmäärä putosi hieman edelliskerrasta. Vuonna 2013 ehdokkaita oli 121, jolloin ehdokasmäärässä tapahtui nousua.

Ehdokkaita asetti yhteensä 8 valitsijayhdistystä. Vanhoina jatkoivat oikeustieteen opiskelijat Artikla, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoista koostuva YTK:n Superlista, taiteiden tiedekunnan opiskelijat TAO Ry.sekä oliittisesti sitoutuneina ryhmittyminä vasemmistoryhmittymiä edustava Punapippuri, Keskusta ja Kokoomus.  Uutena tulokkaana ehdokkaita asetti Vihertävät, joka on poliittisesti sitoutumaton, mutta ehdokkaita yhdistää vihreä arvomaailma. Tänä vuonna uutta väriä listalle haki myös Lastu, joka otti kylkeensä luokanopettajaopiskelijat, yhdessä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat muodostivat Lastukas-listan. Vuonna 2013 uutena listana ehdokkaita asetti Perussuomalaisten nuorten lista, joka ei tänä vuonna ollut mukana vaaleissa.

Paikoista käytiin erittäin tiukka kamppailu. Selkeän vaalivoiton otti Artikla joka kasvatti paikkamääräänsä kolmanneksen. Punapippuri oli vaalien selvä häviäjä, menettäen kaksi paikkaa. Paikkoja menetti myös Kokoomus ja TAO. Keskustan nappasi edustajistosta viimeisen paikan, vain yhden äänen erolla Kokoomukseen, säilyttäen näin kaksi paikkaansa. Lastukas pärjäsi myös hyvin uudistetulla listallaan. Mukavasti menestyi myös edustajiston uusi tulokas Vihertävät.

Ääniharavat olivat tänä vuonna kaikki naisia. Artiklan Amanda Näsi keräsi huikeat 41 ääntä. Perässä peesasi TAO Ry:n Emma Kähkönen mahtavalla 37 äänen potilla. Kolmas sija menee myös Artiklalla, Johanna Teijonmaan kerättyä 28 ääntä.

 

Valitsijayhdistysten paikkamäärät edustajistossa vuonna 2015-2017

 

Valitsijayhdistysten paikkamäärät 

  2015-2017 2013-2015
ARTIKLA 6 4
PUNAPIPPURI 3 5
SUPERLISTA 3 3
TAO 2 3
LASTU 2 1
KESKUSTA 2 2
KOKOOMUS 1 2
VIHERTÄVÄT 1