hallitusrekry_banneri.png

 

Ylioppilaskunnan hallituksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan eli valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja jakaa vastuualueet, jotka esitellään alempana.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallitus muun muassa valmistelee edustajiston kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanee edustajiston päätökset. Hallitus päättää ylioppilaskunnan edustuksesta siltä osin, kun se ei kuulu edustajistolle. Hallitus valitsee ylioppilaskunnan henkilöstön siltä osin, kun se ei kuulu edustajiston tehtäviin.

 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa ja koordinoi hallituksen työskentelyä ja on vastuussa sen toiminnasta. Puheenjohtaja tapaa säännöllisesti yliopiston hallintoa ja hoitaa myös ylioppilaskunnan suhteita sidosryhmiin esimerkiksi yhteistyökumppaneihin ja muihin ylioppilaskuntiin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myös ylioppilaskunnan tärkeimmät kannanotot ja puheenvuorot.

 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa työssään ja tarvittaessa tuuraa puheenjohtajaa edustustehtävissä.

 

Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittisena vastaavana pääset vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen ja tekemään konkreettista edunvalvontaa yhdessä yliopiston edustajien kanssa. Pääset osaksi yliopiston työryhmien toimintaa ja vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen. Kopovastaavana toimit LYYn edunvalvontajaoston puheenjohtajana, jossa keskustellaan ainejärjestöjen edunvalvontavastaavien kanssa ajankohtaisista asioista.

 

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittinen vastaava hoitaa opiskelijan hyvinvointiin, asumiseen ja arkeen liittyviä asioita. Sosiaalipolitiikkaa hoidetaan moninaisten verkostojen, kuten YTHS:n, DAS:n ja yliopiston terveystyöryhmän kanssa.

 

Kulttuuri

Kulttuurivastaavana pääsee järjestämään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden mm. laskiainen ja vappu. Kulttuurivastaava koordinoi vapaa-ajan jaostoa ja toimii jaoston puheenjohtajana. Kulttuurivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä järjestö- ja viestintäasiantuntijan kanssa.

 

Liikunta

Liikuntavastaava pitää yhteyttä Lapin korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelijaan ja järjestää yhdessä tapahtumia liikuntasuunnittelijan kanssa. Liikuntavastaava koordinoi liikuntajaostoa ja toimii puheenjohtajana liikuntajaoston kokouksissa.

  

Kunta

Hallituksen kuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä edustajiston kuntavaikuttamisen työryhmän kanssa. Kuntavastaavan vastuulle kuuluu ROKfoorumin järjestäminen ja LYYn kuntavaikuttamisohjelman seuraaminen. Kuntavastaavan olisi hyvä olla yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin ja keskustella opiskelijaa koskevista asioista. Kuntavastaavan on hyvä seurata aktiivisesti kunnallista päätöksentekoa ja osallistua siitä käytävään keskusteluun.

 

Viestintä

Viestintävastaavana pääset koordinoimaan ja kehittämään LYYn tekemää viestintää yhdessä järjestö- ja viestintäasiantuntijan kanssa. Viestintää tapahtuu nettisivujen lisäksi pääosin sosiaalisessa mediassa. Jokainen sektori vastaa omasta viestinnästään, joten tärkeimpänä tehtävänä on viestinnän kehittäminen, että se tavoittaisi jäsenistön paremmin ja olisi riittävän informatiivista.

 

Kansainväliset asiat

Kansainvälisten asioiden vastaava on perillä yliopiston kansainvälisyysasioista ja jakaa aiheesta tietoa ainejärjestöjen kv-vastaaville. Pääset edistämään kotikansainvälistymistä sekä oppimaan paljon EU-edunvalvonnasta. Kv-vastaava on mukana mm. vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden orientaatioviikoilla sekä International Day -tapahtumassa.

 

Ympäristö ja kehitysyhteistyö

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava on osa Lapin yliopiston Green Office -tiimiä, järjestää yliopistolla kehy-tapahtumia ja organisoi Reilun kaupan viikkoa. Kehy-vastaava osallistuu SYL:n järjestämiin tapaamisiin, joissa keskustelua aiheesta käydään valtakunnallisella tasolla.

 

Järjestöt

Järjestösektorilla toimit yhteyshenkilönä eri opiskelijajärjestöihin päin ja kehität vuoropuhelua heidän kanssaan. Lisäksi pidät järjestöjen asiat tapetilla hallituksen toiminnassa. Järjestösektori sopii erittäin hyvin yhteen vapaa-ajansektorin kanssa.

 

Työelämä

Työelämäsektorilla pääset kehittämään, etsimään ja vaikuttamaan opiskelijoiden työelämäyhteyksiin. Teet tiivistä yhteistyötä niin yliopiston kuin ainejärjestöjen kanssa, ja pääset järjestemään myös erilaisia työelämätapahtumia. Toimit myös työelämäjaoston puheenjohtajana.

 

Talous

LYY:n talousohjesäännön 1 §:n mukaan ”Hallitus nimeää keskuudestaan talousvastaavan. Talousvastaava osallistuu talousarvion toteutumisen seurantaan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.”